Thủ tục hành chính > Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử > Chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


CHỮ KÝ SỐ

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Ngày cập nhật: 29/07/2016 9:07:28 SA


a) Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

- Nhận kết quả sau 15 ngày làm việc, nếu không cấp phép Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở  theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 51 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  Điện thoại: 053.3554715. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký (theo mẫu) 

- Bản sao có chứng thực các loại giấy phép:

+ Giấy phép thành lập đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan báo chí, các tổ chức ngoại giao nước ngòai tại Việt Nam, các văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

+  Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ chức có người nước ngoài làm việc và cá nhân người nước ngoài  hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước ngoài.

- Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong giấy phép thành lập, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú.

* Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày kể từ ngày nhận đủ  hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Tờ khai đăng ký (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;

- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Tài liệu mẫu đính kèm

Tờ khai đăng ký (ban hành kèm theo Quyết định số 28.doc

Lần xem: 257  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
  Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng
  Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
  Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
  Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4):
  Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
  Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
  Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
  Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng