Trang chủ > Trang chi tiết.
 |   -  Đăng Nhập    


 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 14/05/2018 2:31:15 CH

Thực hiện Thông báo kết luận số 185/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị và văn bản số 2479/UBND-CN ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng Đô thị thông minh; Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là dự thảo Đề án). 

Để có cơ sở bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào dự thảo Đề án. Văn bản góp ý của quý cơ quan xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/5/2018 theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị - Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị; đồng thời gửi bản điện tử về hộp thư: phongqlcntt@quangtri.gov.vn. Sau thời hạn trên, nếu quý cơ quan chưa tham gia ý kiến thì xem như đồng ý với nội dung dự thảo Đề án. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

File download
Lần xem: 61  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Dự thảo kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018
  V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017
  V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị