Trang chủ > Trang chi tiết.
 |   -  Đăng Nhập    


 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018

Ngày cập nhật: 08/11/2017 9:25:23 SA

Kính gửi:

-         Các Sở, Ban, ngành;

-         UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện văn bản số 3500/BTTTT-THH ngày 27/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2018; Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018 (gọi tắt là dự thảo Kế hoạch).

Để có cơ sở bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ htttp://www.quangtri-ict.gov.vn(mục Văn bản trao đổi/ Văn bản dự thảo).

Văn bản góp ý của quý cơ quan xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/11/2017 theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị - Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị; đồng thời gửi bản điện tử về hộp thư: phongqlcntt@quangtri.gov.vn. Sau thời hạn trên, nếu quý cơ quan không tham gia ý kiến thì xem như đồng ý với nội dung dự thảo Kế hoạch.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

File văn bản: KH18.doc

Lần xem: 142  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018
  V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017
  V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh