Trang chủ > Trang chi tiết.
 |   -  Đăng Nhập    

 

V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 05/09/2016 8:29:16 SA

File văn bản:    CV 452 30.8.2016.doc

Lần xem: 238  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018
  V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017
  V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh
  Xin ý kiến dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị