Trang chủ > Trang chi tiết.
 |   -  Đăng Nhập    

 

Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 29/03/2016 10:09:07 SA

File văn bản: QCATTT.doc

Lần xem: 367  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018
  V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017
  V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh
  Xin ý kiến dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị