Trang chủ > Trang chi tiết.
 |   -  Đăng Nhập    


 

Xin ý kiến dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 24/04/2014 10:15:53 SA

 

Thực hiện Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là dự thảo Chỉ thị).

Để có cơ sở bổ sung, hoàn thiện văn bản trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào dự thảo Chỉ thị. (gửi kèm dự thảo Chỉ thị

Văn bản tham gia ý xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, địa chỉ số 28 Trần Hưng Đạo - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị; đồng thời gửi qua hộp thư điện tử phongqlcntt@quangtri.gov.vn trước ngày  15/5/2014. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa tham gia ý kiến thì xem như đồng ý với nội dung dự thảo Chỉ thị.

 Tài liệu góp ý tải về tại đây:

Xin ý kiến dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lần xem: 875  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Dự thảo kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018
  V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017
  V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị