Hỗ trợ kỹ thuật > Câu hỏi thường gặp > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh, thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

Ngày cập nhật: 13/10/2014 8:20:01 SA

Câu hỏi: Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối ngoài địa điểm theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông hoặc điểm giao dịch được ủy quyền để cung cấp dịch vụ thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Câu hỏiCung cấp dịch vụ viễn thông không đúng thời gian theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Câu hỏi: Không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Câu hỏi: Làm đại lý dịch vụ viễn thông hoặc điểm giao dịch được ủy quyền nhưng không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của đại lý dịch vụ viễn thông hoặc điểm giao dịch được ủy quyền thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 18, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không ký hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông nhưng vẫn cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm a, Khoản 4, Điều 18, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định này.

Câu hỏiĐại lý dịch vụ viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 4, Điều 18, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu hỏi: Cung cấp hoặc sử dụng thông tin không chính xác khi giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Câu hỏi: Không đăng ký thay đổi thông tin khi thay đổi chủ thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Câu hỏiChấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Câu hỏiTiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao khi không được ủy quyền theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không đăng ký thay đổi thông tin khi thay đổi chủ thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Câu hỏiChủ điểm giao dịch không thực hiện đúng quy trình tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm c, Khoản 3, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Câu hỏiKhông báo cáo với doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện các vi phạm trong quá trình đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm d, Khoản 3, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không kiểm tra, cập nhật hoặc không chuyển chính xác thông tin thuê bao đã đăng ký tại điểm giao dịch của mình cho doanh nghiệp thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm đ, Khoản 3, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Câu hỏiCung cấp dịch vụ cho thuê bao trong trường hợp chủ thuê bao cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin thuê bao theo quy định với số lượng dưới 100 thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm e, Khoản 3, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Câu hỏiBán SIM thuê bao hoặc thiết bị đầu cuối loại không dùng SIM đã được đăng ký thông tin thuê bao của người khác thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm a, Khoản 4, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Hình thức xử phạt bổ sung:  Tịch thu tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính, ngoại trừ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (tang vật là SIM thì tịch thu cả tài khoản có trong SIM) và tịch thu số tiền có được, số tiền có trong tài khoản chính của SIM đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Câu hỏiMua bán, trao đổi hoặc sử dụng thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao, đăng ký thông tin thuê bao trái quy định của pháp luật thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 4, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Hình thức xử phạt bổ sung:  Tịch thu tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính, ngoại trừ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (tang vật là SIM thì tịch thu cả tài khoản có trong SIM) đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Câu hỏiThực hiện ủy quyền việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao không đúng quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không tập huấn, đào tạo về quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao cho điểm đăng ký thông tin thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với chủ thuê bao cung cấp thông tin không chính xác trong trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm c, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không cung cấp thông tin thuê bao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm d, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với chủ thuê bao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm đ, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏiCung cấp dịch vụ cho thuê bao trong trường hợp chủ thuê bao cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin thuê bao theo quy định với số lượng từ 100 thuê bao đến dưới 300 thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm e, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏiKhông kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm g, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm h, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏi: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông không thực hiện đúng quy định việc đăng ký, lưu giữ hoặc sử dụng thông tin thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm i, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏiChấp nhận thông tin thuê bao do chủ điểm giao dịch không được ủy quyền cung cấp thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm a, Khoản 6, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Câu hỏi: Cung cấp dịch vụ cho thuê bao trong trường hợp chủ thuê bao cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin thuê bao theo quy định với số lượng từ 300 thuê bao đến dưới 500 thuê bao thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 6, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm a, Khoản 7, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Câu hỏiCung cấp dịch vụ cho thuê bao trong trường hợp chủ thuê bao cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin thuê bao theo quy định với số lượng từ 500 thuê bao trở lên thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 7, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Câu hỏiKhông triển khai điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm c, Khoản 7, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Câu hỏiKhông chấm dứt hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm d, Khoản 7, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Câu hỏi: Không chấm dứt hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điểm e, Khoản 7, Điều 30, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

                                                   Lê Quang Trung, Sở TT và TT

Lần xem: 2084  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hỏi, đáp về quy định hoạt động Trang thông tin điện tử
  Hỏi đáp về điều kiện kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh, thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông
  Hỏi - đáp về thuê bao di động trả trước
  Hỏi đáp về an toàn sóng điện từ