Hỗ trợ kỹ thuật > Câu hỏi thường gặp > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Hỏi - đáp về thuê bao di động trả trước

Ngày cập nhật: 13/10/2014 7:37:05 SA

 Câu hỏi: Khi sử dụng thuê bao di động trả trước cần phải đăng ký những thông tin gì?

Trả lời:

Khi sử dụng thuê bao di động trả trước cần phải đăng ký những thông tin có nội dung của Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước, tối thiểu phải có đầy đủ thông tin dưới đây:

a) Đối với chủ thuê bao là cá nhân quốc tịch Việt Nam:

- Số máy thuê bao đầy đủ (mã mạng và số thuê bao);

- Họ và tên đầy đủ của chủ thuê bao (theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao;

- Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp của chủ thuê bao (đang còn trong thời hạn sử dụng).

b) Đối với chủ thuê bao là cá nhân quốc tịch nước ngoài:

- Số máy thuê bao đầy đủ (mã mạng và số thuê bao);

- Họ và tên đầy đủ của chủ thuê bao (theo hộ chiếu);

- Ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao;

- Quốc tịch của chủ thuê bao;

- Số hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp của chủ thuê bao (đang còn trong thời hạn sử dụng);

- Thị thực (Visa) còn thời hạn lưu hành tại Việt Nam.

c) Đối với chủ thuê bao là người đứng tên đại diện cho cơ quan, tổ chức:

- Số máy thuê bao đầy đủ (mã mạng và số thuê bao);

- Tên gọi và địa chỉ giao dịch của cơ quan, tổ chức (theo giấy giới thiệu);

- Họ và tên đầy đủ của người đứng tên đại diện;

- Ngày tháng năm sinh của người đứng tên đại diện;

- Số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp của người đứng tên đại diện (đang còn trong thời hạn sử dụng).

(qui định tại Điểm a, b, c, Khoản 3 Điều 7 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước, gọi tắt là Thông tư 04/2012/TT-BTTTT).

Câu hỏi: Người dưới 14 tuổi (không có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) muốn sử dụng thuê bao di động trả trước cần có những điều kiện gì?

Trả lời:

Người dưới 14 tuổi (không có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) muốn sử dụng thuê bao di động trả trước thì phải có bố mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật đứng bảo lãnh đăng ký (Khoản 2 Điều 7 qui định tại Thông tư 04/2012/TT-BTTTT).

Câu hỏi: Việc đăng ký thông tin thuê bao được thực hiện ở đâu?

Trả lời:

Việc đăng ký thông tin thuê bao được thực hiện tại:

1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ của doanh nghiệp viễn thông;

2. Điểm đăng ký thông tin thuê bao được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động ký hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao.

(qui định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT)

Câu hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước là gi?

Trả lời:

1. Sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khác để đăng ký thông tin thuê bao.

2. Sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký thông tin thuê bao cho người khác trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Thông tư 04/2012/TT-BTTTT.

3. Kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.

4. Mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định (chưa đăng ký thông tin thuê bao hoặc đăng ký thông tin không theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 04/2012/TT-BTTTT).

5. Tiết lộ, sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước trái pháp luật.

6. Mua bán, lưu thông, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao, thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM.

(qui định tại  Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 5 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT)

Câu hỏi: Mỗi cá nhân (tổ chức) được sử dụng tối đa bao nhiêu số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động?

Trả lời:

Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký tối đa ba (03) số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động. Trường hợp cá nhân là người đứng tên đại diện cho cơ quan tổ chức chỉ được sử dụng số chứng minh nhân dân, hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa một trăm (100) số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động.

(qui định tại  Khoản 1 Điều 9 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT)

Câu hỏi: Cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động đăng ký, lưu giữ và việc xử lý vi phạm về sử dụng thông tin di động trả trước?

Trả lời:

- Việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước theo Thông tư 04/2012/TT-BTTTT do Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

 - Việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuê bao di động trả trước được thực hiện theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

(qui định tại Điều 18 và điều 19 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT)

                                            Lê Quang Trung, Thanh tra Sở TT và TT

Lần xem: 2119  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hỏi, đáp về quy định hoạt động Trang thông tin điện tử
  Hỏi đáp về điều kiện kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
  Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh, thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông
  Hỏi - đáp về thuê bao di động trả trước
  Hỏi đáp về an toàn sóng điện từ