Quản lý nhà nước > Thông tin & Truyền thông > Văn bản chỉ đạo > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”

Ngày cập nhật: 02/07/2015 8:09:54 SA

Kính gửi: 

-         Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

-         Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

-         Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

-         Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố.

                                             

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ- BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”, để có cơ sở đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” cho cá nhân có nhiều đóng góp  cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các đơn vị rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 30/7/2015, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ mail: phanphuongthao@quangtri.gov.vn để tổng hợp, trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét quyết định tặng Kỷ niệm chương nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị (30/3/2006-30/3/2016).

         Về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và biểu mẫu cụ thể thực hiện theo Quyết định số 480/QĐ- BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” được đăng tải tại website: quangtri-ict.gov.vn.

         Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên lạc về Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 053.3554715 để phối hợp thực hiện./.

 

File văn bản: Quy chế xét tặng kỷ niệm chương

                      Quyết định 480/QĐ- BTTTT

Lần xem: 2917  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”
  Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng công báo
  Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông
  Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông