Quản lý nhà nước > Công nghệ thông tin > Chương trình dự án > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày cập nhật: 13/12/2011 11:10:22 SA

Tên dự án: Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ đầu tư: Sở thông tin và Truyền thông

Mục tiêu: Nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ công chức trong công tác quản lý nhà nước, từng bước hiện đại hóa các khâu trong quản lý nhà nước để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được thuận tiện, đáp ứng các yêu cầu cao trong xu thế phát triển hiện nay của đất nước.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp CNTT và Truyền thông

Tổng mức đầu tư được duyệt:490.000.000 VNĐ
  - Phần mềm:                        150.000.000 VNĐ
  - Phần cứng:                        330.000.000 VNĐ
  - Chi phí khác:                       10.000.000 VNĐ

Văn bản phê duyệt

Lần xem: 968  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010
  Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
  Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị