Quản lý nhà nước > Công nghệ thông tin > Chương trình dự án > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 13/12/2011 10:59:56 SA

Tên dự án: Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: Sở thông tin và Truyền thông

Mục tiêu: Nhằm áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; Thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung và khai thác ứng dụng tại các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; Đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo tỉnh, năng lực tham mưu của các sở, ban ngànhcấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ

Tổng mức đầu tư được duyệt: 2.500.000.000 VNĐ
Trong đó:
-     Giai đọan 1: 1.500.000.000 VNĐ
-     Giai đọan 2:    700.000.000 VNĐ
-     Giai đọan 3:    300.000.000 VNĐ

Văn bản phê duyệt

Lần xem: 1123  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010
  Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
  Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị