Quản lý nhà nước > Bưu chính > Tiêu chuẩn kỷ thuật > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

QCVN 1-2008-BTTTT

Ngày cập nhật: 21/12/2011 4:35:00 CH

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích”

Lần xem: 1098  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  QCVN 1-2008-BTTTT