Quản lý nhà nước > Viễn thông > Văn bản chỉ đạo > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết


Nội dung chi tiết

V/v lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình

Ngày cập nhật: 05/06/2018 8:21:04 SA

Ngày 31/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 1635/BTTTT-CTS ngày 28/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai đề án truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm III. Để có cơ sở cho Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh lập danh sách hộ nghèo, hộ cân nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh (DTH) và đầu thu số truyền hình mặt đất DVB-T2, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát  lần cuối để xác định cụ thể danh sách địa bàn hỗ đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, khu vực hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh (DTH) tại đại phương theo Phụ lục 01 (gửi kèm theo).

2. Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại địa phương.

           Hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời gian triển khai hỗ trợ tại địa phương;

- Lập danh sách hộ nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu số theo Mẫu 03/THS  (gửi kèm theo).

- Lập danh sách hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu số theo Mẫu 04/THS (gửi kèm theo).

Việc xác định khu vực, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số của huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 09/6/2018, để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đây là nội dung quan trọng, thời gian gấp kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.

Tải file tại đây

Lần xem: 165  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  V/v lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình
  Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Gis chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
  Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Danh sách trò chơi trực tuyến G1
  Bộ TT&TT ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
  Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Hướng dẫn thực thi pháp luật về viễn thông theo tinh thần Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011