Quản lý nhà nước > Viễn thông > Văn bản chỉ đạo > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết


Nội dung chi tiết

Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 24/07/2014 5:03:49 CH

Quyết định được áp dụng đối với các chủ điểm truy cập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo quy định, thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện không được phép hoạt động từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Thời gian hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Đối với diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, khu vực thành phố Đông Hà tối thiểu là 50m2; khu vực thị xã Quảng Trị là 40m2; các khu vực còn lại trong tỉnh tối thiểu là 30m2.

UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động của điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn phòng VH&TT các huyện, thị, thành phố về quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND  tại đây 


Lần xem: 1513  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  V/v lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình
  Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Gis chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
  Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Danh sách trò chơi trực tuyến G1
  Bộ TT&TT ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
  Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Hướng dẫn thực thi pháp luật về viễn thông theo tinh thần Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011