Quản lý nhà nước > Báo chí > Văn bản chỉ đạo > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình có hiệu lực mười (10) năm

Ngày cập nhật: 21/12/2011 4:52:11 CH

Ngày 01/03/2011, Bộ TT& TT ban hành thông tư 07/2011/TT- BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn viêc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí; các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình và các cơ quan chủ quản báo chí.

Về hiệu lực của Giấy phép được quy định như sau:

     Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày ký.

     Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày ký, nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình của tổ chức được cấp phép.

     Hiệu lực của Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt, chương trình phụ được ghi trực tiếp trong Giấy phép được cấp, nhưng không vượt quá hiệu lực của Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức được cấp phép.

     Sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình, Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá có hiệu lực, tổ chức được cấp phép không hoạt động theo nội dung quy định trong giấy phép thì giấy phép được cấp không còn giá trị.

Thông tư gồm 15 điều quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình bao gồm Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình; Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá; Giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt và Giấy phép sản xuất chương trình phụ

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2011.

Theo MIC

Lần xem: 1139  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  V/v Tuyên truyền Giải thưởng "Vô lăng vàng"
  DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
  Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
  Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 v/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
  Gia hạn thẻ nhà báo đến tháng 3/2011