Quản lý nhà nước > Báo chí > Văn bản chỉ đạo > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san

Ngày cập nhật: 11/03/2014 1:54:28 CH

Ngày 19/7/2010, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 16/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san.

Theo đó, giấy phép hoạt động của báo in có hiệu lực trong thời gian 10 năm kể từ ngày ký giấy phép; thời hạn của giấy phép xuất bản đặc san, xuất bản số phụ, phụ trương được cơ quan quản lý về báo chí quy định trong từng giấy phép; sau 90 ngày kể từ ngày giấy phép hoạt động báo in có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không xuất bản ấn phẩm báo chí thì giấy phép không còn giá trị; đến kỳ hạn xuất bản ghi trên giấy phép mà tổ chức không xuất bản đặc san thì giấy phép không còn giá trị. Thông tư cũng quy định rõ điều kiện, hồ sơ, thủ tục và thay đổi nội dung cấp phép hoạt động báo in; cấp lại giấy phép hoạt động báo in; xuất bản số phụ; xuất bản phụ trương và xuất bản đặc san.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010.

Theo MIC 

Lần xem: 1030  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  V/v Tuyên truyền Giải thưởng "Vô lăng vàng"
  DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
  Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
  Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 v/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
  Gia hạn thẻ nhà báo đến tháng 3/2011