Thủ tục hành chính > Xuất bản > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (Cấp huyện)

Ngày cập nhật: 04/08/2016 8:34:14 SA

a) Trình tự thực hiện:

Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. 

b) Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai thay đổi thông tin hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân và tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

  h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  i) Lệ phí (nếu có) Không

  k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 17- Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03//2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

  l) Yêu  cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

  m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về quy định về hoạt động in;

  - Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Lần xem: 5739  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (Cấp huyện)
  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Cấp huyện)
  Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
  Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
  Đăng ký hoạt động cơ sở in
  Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
  Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  Cấp lại Giấy phép hoạt động in