Thủ tục hành chính > Xuất bản > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Ngày cập nhật: 29/07/2016 2:33:38 CH

a) Trình tự thực hiện:

- Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông để đăng ký.

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả lại và hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  Điện thoại: 053.3554715

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

 * Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu quy định;

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản có chứng thực (nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát):

+ Giấy phép nhập khẩu máy do Cục xuất bản, In, Phát hành cấp;

+ Giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy;

+ Hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;

-  Đơn đề nghị chuyển chượng (đối với máy đã đăng lý sử dụng) có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thâm quyền quyết định TTHC:  Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký 

h) Lệ phí (nếu có): Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Mẫu số 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tại Khoản 2, Điều 30, Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định như sau:

-  Máy photocopy màu chỉ được sử dụng phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, tổ chức, không được sử dụng để kinh doanh dưới mọi hình thức;

-  Máy in có chức năng photocopy màu chỉ được sử dụng để sản xuất trong cơ sở in có đủ các điều kiện hoạt động in theo quy định của Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 thôngqua ngày 20/11/2012 ;

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in ;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Lần xem: 1524  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (Cấp huyện)
  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Cấp huyện)
  Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
  Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
  Đăng ký hoạt động cơ sở in
  Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
  Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  Cấp lại Giấy phép hoạt động in