Thủ tục hành chính > Báo chí > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Phát hành thông cáo báo chí

Ngày cập nhật: 29/07/2016 9:22:23 SA

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị) không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ theo quy định ít nhất trước 48 tiếng đồng hồ so với thời gian dự định phát hành thông cáo báo chí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

 - Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý, sau đó trình UBND tỉnh quyết định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông trả lại và hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

- Bước 3. Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận Văn thư của UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3554715.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu số 01/BTTTT ban hành kèm Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT)

- Bản thảo, bản mẫu của thông cáo báo chí.

* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết:  Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp phép phát hành thông cáo báo chí, UBND tỉnh  không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: UBND tỉnh Quảng Trị 

- Cơ quan được phân cấp, ủy quyền thực hiện TTHC: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

h) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

i)  Lệ phí: không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu số 01/BTTTT ban hành kèm Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Có, quy định tại Điều 9, Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/12/2002 của bộ Văn hóa Thông tin:

* Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

- Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

- Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảm đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

* Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

- Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Lần xem: 396  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
  Phát hành thông cáo báo chí
  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
  Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
  Cho phép họp báo (trong nước)
  Cho phép họp báo (nước ngoài)