Thủ tục hành chính > Báo chí > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Ngày cập nhật: 29/07/2016 9:20:31 SA

a) Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

- Nhận kết quả sau 20 ngày làm việc, nếu không cấp phép Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở TT&TT, số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3554715.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép xuất bản bản tin (theo mẫu tại Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010); 

- Bản sao quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của Nhà nước, hoặc của cơ quan có thẩm quyền;

-  Sơ yếu lý lịch của người chịu xuất bản bản tin (theo mẫu tại Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010)

- Măng sét của bản tin (trước, sau);

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép xuất bản bản tin (theo mẫu tại Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;

- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.

- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

- Nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước trước khi phát hành.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ Văn hóa -Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Bản tin.

- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc Ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Lần xem: 402  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
  Phát hành thông cáo báo chí
  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
  Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
  Cho phép họp báo (trong nước)
  Cho phép họp báo (nước ngoài)