Thủ tục hành chính > Báo chí > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Ngày cập nhật: 29/07/2016 9:16:11 SA

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ xin thành lập cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan Báo chí và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở  theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 51 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  Điện thoại: 053.3554715.

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí.

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí.

- Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

- Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện.

- Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện.

- Bản sao có chứng thực Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận.

i) Lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện thành lập cơ quan đại diện:

+ Có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ 03 năm trở lên.

+ Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện;

+ Có nhân sự do một người đứng đầu là Trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành cho mọi hoạt động của cơ quan đại diện;

+ Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp Thẻ Nhà báo.

Tiêu chuẩn phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập):

+ Là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ Luật Lao động;

+ Đã được cấp Thẻ Nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú;

+ Có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí ngày 28/12/1989.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999.

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

- Thông tư số 13/2008/TT-BVHTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Lần xem: 377  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
  Phát hành thông cáo báo chí
  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
  Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
  Cho phép họp báo (trong nước)
  Cho phép họp báo (nước ngoài)