Thủ tục hành chính > Báo chí > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Cho phép họp báo (trong nước)

Ngày cập nhật: 29/07/2016 9:15:02 SA

a) Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn tổ chức họp báo phải phải có văn bản gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở TT&TT,  số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3554715

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị ghi rõ những nội dung:

- Nội dung họp báo;

- Ngày, giờ họp báo;  Địa điểm;  Thành phần tham dự;

- Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.

- Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật, chiếu phim, văn nghệ...

*  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Thông tin và Truyền thông

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999.

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Nghị định số 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư liên bộ số 84/TTLB-VHTT-NG ngày 31/12/1996 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Lần xem: 370  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
  Phát hành thông cáo báo chí
  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
  Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
  Cho phép họp báo (trong nước)
  Cho phép họp báo (nước ngoài)