Thủ tục hành chính > Báo chí > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Cho phép họp báo (nước ngoài)

Ngày cập nhật: 29/07/2016 9:13:24 SA

a) Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị);  đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ, ngành, địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, Ít nhất 2 ngày làm việc trước khi có nhu cầu đề nghị/thông báo họp báo tại tỉnh Quảng Trị phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ cùng biết.

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý, sau đó trình UBND tỉnh quyết định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông trả lại và hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận Văn thư của UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3554715

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị/ thông báo họp báo (theo mẫu số 02/BTTTT ban hành kèm Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Sau 2 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, UBND tỉnh có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không

h) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận

i) Lệ phí: không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị/ thông báo họp báo (theo mẫu số 02/BTTTT ban hành kèm Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Tài liệu mẫu đính kèm

Lần xem: 367  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
  Phát hành thông cáo báo chí
  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
  Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
  Cho phép họp báo (trong nước)
  Cho phép họp báo (nước ngoài)