Đảng - Đoàn thể > Chi bộ Đảng > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày cập nhật: 12/09/2017 4:25:47 CH

File toàn văn

Lần xem: 113  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050