Tin tức - Sự kiện > Bưu chính viễn thông > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Thẩm định "Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Ngày cập nhật: 07/11/2014 3:43:09 CH

Ngày 6/11/2014, Hội đồng thẩm định “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030” được thành lập theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh (viết tắt là Hội đồng thẩm định) tổ chức cuộc họp thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030. Thành phần dự họp gồm có 14 thành viên của Hội đồng thẩm định. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đồng chí Trần Phương Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Hội đồng thẩm định đã nghe báo cáo tóm tắt Dự thảo Quy hoạch từ đơn vị tư vấn với các nội dung gồm: Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các số liệu sử dụng để lập quy hoạch; sự phù hợp của quy hoạch với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các cấp và quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực có liên quan; các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch; các giải pháp thực hiện quy hoạch; các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư.

Có 02 thành viên phản biện trình bàn ý kiến nhận xét, đánh giá và 11 ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Quy hoạch. Hội đồng đã bỏ phiếu biểu quyết đánh giá dự thảo Quy hoạch. Kết quả kiểm phiếu có 03 phiếu nhất trí thông qua Quy hoạch không cần chỉnh sửa, bổ sung; 11 phiếu thông qua Quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Kết quả tổng hợp 14 phiếu đồng ý thông qua Quy hoạch, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả đó phản ánh sự đồng ý thống nhất cao về nội dung, hình thức của dự thảo Quy hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Phương Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự tích cực của đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn và các đơn vị phối hợp đã đầu tư thời gian, công sức để hoàn thiện dự thảo Quy hoạch. Đồng chí thay mặt đơn vị Chủ đầu tư cám ơn Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đã tham gia đóng góp ý kiến có trách nhiệm và hết sức thiết thực trong quá trình xây dựng dự thảo Quy hoạch.

Với kết quả trên, Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức, quy trình, trình tự thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Dự thảo Quy hoạch đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và ban hành để có cơ sở pháp lý cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

 

Quang Vượng

Lần xem: 1267  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển và hướng dẫn sử dụng thiết bị thông tin liên lạc cho ngư dân Quảng Trị
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
  Ký cam kết thu hồi sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
  Hội nghị triển khai Đề án số hóa truyền hình số mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và triển khai công tác phòng thống thiên tai năm 2016
  Hiện tượng nhiễu sóng truyền thanh không dây và các biện pháp xử lý
  Hội nghị đánh giá công tác quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
  Đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông tại Quảng Trị
  Quảng Trị phát động Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45