Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước

Ngày cập nhật: 10/10/2017 9:28:38 SA

Nằm trong khuôn khổ chương trình Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) - Truyền thông Việt Nam lần thứ XXI được tổ chức tại tỉnh Lào Cai; sáng ngày 06/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội Tin học Việt Nam đã công bố Báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2017. Theo đó, Quảng Trị xếp vị trí thứ 39/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và giảm 8 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2016.

Năm 2017 là năm thứ 12 Báo cáo Vietnam ICT Index được xây dựng và công bố với hệ thống chỉ tiêu đánh gia như năm 2016; gồm 3 chỉ số thành phần chính là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và ứng dụng CNTT. Theo Báo cáo Vietnam ICT Index 2017, Quảng Trị xếp vị trí thứ 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT (tăng 02 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2016); xếp vị trí thứ 49/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về hạ tầng nhân lực CNTT (giảm 21 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2016) và xếp vị trí thứ 22/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về triển khai ứng dụng CNTT (tăng 02 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2016).

Về hạ tầng kỹ thuật CNTT, chỉ số hạ tầng kỹ thuật được đánh giá dựa trên chỉ số hạ tầng kỹ thuật của xã hội và chỉ số hạ tầng kỹ thuật của cơ quan nhà nước. Mặc dù chỉ số hạ tầng kỹ thuật tăng 02 bậc so với năm 2016 song chỉ số hạ tầng kỹ thuật của cơ quan nhà nước giảm 03 bậc so với năm 2016, hiện đang xếp vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Chỉ số hạ tầng kỹ thuật của xã hội tăng 24 bậc so với năm 2016, hiện đang xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; nguyên nhân chỉ số hạ tầng kỹ thuật của xã hội tăng là do tỷ lệ điện thoại di động/100 dân tăng, tỷ lệ thuê bao Internet/100 dân tăng, tỷ lệ hộ gia đình có máy tính tăng, tỷ lệ hộ gia đình có Internet tăng và tỷ lệ doanh nghiệp có Internet tăng.

Về hạ tầng nhân lực CNTT, chỉ số hạ tầng nhân lực được đánh giá dựa trên chỉ số hạ tầng nhân lực của xã hội và hạ tầng nhân lực của cơ quan nhà nước. So với năm 2016, hạ tầng nhân lực của xã hội năm 2017 giảm 13 bậc, hiện đang xếp vị trí thứ 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; nguyên nhân chỉ số hạ tầng nhân lực của xã hội giảm là do tỷ lệ các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thấp. Hạ tầng nhân lực của cơ quan nhà nước năm 2017 giảm 25 bậc so với năm 2016, hiện đang xếp vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; nguyên nhân chỉ số hạ tầng nhân lực của cơ quan nhà nước giảm là do tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT thấp (0.4%), tỷ lệ cán bộ công chức được tập huấn phần mềm mã nguồn mở thấp (0.1%) và tỷ lệ cán bộ công chức được tập huấn an toàn thông tin thấp (0%).

Về triển khai ứng dụng CNTT, chỉ số ứng dụng CNTT được đánh giá dựa trên chỉ số ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước và chỉ số dịch vụ công trực tuyến. Năm 2017 là năm thứ hai liên tiếp Quảng Trị tăng chỉ số ứng dụng CNTT, hiện đang xếp vị trí thứ 22/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và tăng 02 bậc so với năm 2016. Nguyên nhân chỉ số ứng dụng CNTT của tỉnh tăng là do chỉ số ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng, hiện đang xếp vị trí thứ 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và tăng 09 bậc so với năm 2016.

Với kết quả xếp hạng trên, nhằm cải thiện chỉ số Viet Nam ICT index và xây dựng chính quyền điện tử thành công tại Quảng Trị trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT của cơ quan nhà nước; tiếp tục bố trí đầy đủ cán bộ chuyên trách CNTT; ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các lớp tập huấn về phần mềm mã nguồn mở và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (từ mức độ 3 trở lên) phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước.

THIỆN ĐẠT 

Lần xem: 371  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước