Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh

Ngày cập nhật: 06/09/2017 2:06:18 CH

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị là công cụ cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; và ứng dụng Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị là hệ thống phần mềm ứng dụng được tích hợp vào Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị nhằm giúp các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính thụ lý, giải quyết hồ sơ điện tử trên môi trường mạng.

Giao diện Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

Về nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh đã quy định: Thủ tục hành chính áp dụng trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị phải đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải công khai, minh bạch thông tin, các loại phí, lệ phí, thời gian giải quyết trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị, trang thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Giữa các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết các yêu cầu về dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị phải nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho các tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết. Các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị phải bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn và đảm bảo tính pháp lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh đã quy định: Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải sử dụng những thủ tục hành chính đã được UBND  tỉnh công bố để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị. Đối với dịch vụ công trực tuyến có liên quan đến các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đi kèm phải được cung cấp tối thiểu đạt mức độ 2. Đối với mỗi dịch vụ công trực tuyến cần hiển thị đầy đủ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính và trách nhiệm của các bên có liên quan.

Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

                                                                        THIỆN ĐẠT 

Lần xem: 611  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh