Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị

Ngày cập nhật: 16/08/2017 7:50:53 SA

Ngày 15/8/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông; đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ  do đồng chí Đặng Duy Mẫn, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã Báo cáo tình hình ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện các văn bản, quy định của nhà nước và việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số trên địa bàn tỉnh; kiểm tra tình hình quản lý, triển khai, sử dụng chứng thư số theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, nay là Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng. Đoàn cũng đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng ứng dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước trong dịch vụ công trực tuyến và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; kiểm tra tình hình ứng dụng chữ ký số trong các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; kiểm tra phạm vi ứng dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước, đánh giá hiệu quả việc ứng dụng chứng thư số; nắm bắt những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng chữ ký số và nhu cầu ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tường,  Giám đốc Sở TT và TT phát biểu ý kiến
 tại buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Kết luận tại buổi làm việc, đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các văn bản, quy định của nhà nước và việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thực số, chữ ký số trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định nhằm tạo tạo hành lang pháp lý thúc đẩy triển khai chữ ký số trong quy trình xử lý công việc qua mạng tại Quảng Trị như: Quyết định số 949/QĐ-CT ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao chữ ký số chuyên dùng của tỉnh; Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 và một số văn bản chỉ đạo quan trọng khác. Bên cạnh đó, đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ đã kiến nghị tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý chứng thư số thuộc thẩm quyền theo Thông tư số 08/2016/TT-BQP, đặc biệt là công tác thu hồi chứng thư số; khẩn trương triển khai, áp dụng chữ ký số theo Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai áp dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các dịch vụ công mức độ cao; đoàn cũng đã đề nghị UBND tỉnh cần sớm có văn bản chỉ đạo thống nhất việc triển khai áp dụng văn bản có chữ ký số trên hệ thống gửi nhận văn bản điện tử của tỉnh.

Về phía tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện và sớm ban hành các văn bản, quy định của nhà nước về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan nhà nước theo hướng chặt chẽ nhưng đơn giản và dễ thực hiện; ban hành các quy định phù hợp với công tác quản lý và lưu trữ văn bản điện tử áp dụng chữ ký số; ban hành các văn bản quy định về thể thức thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử áp dụng chữ ký số... Tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng hỗ trợ địa phương trong việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng theo hướng nhanh gọn, dễ thực hiện nhưng an toàn và chặt chẽ. Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng Hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ để kịp thời đảm bảo cung cấp và quản lý chứng thư số theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng chữ ký số trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ triển khai, tích hợp chữ ký số vào các ứng dụng dùng chung hiện có trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện hỗ trợ về nhân lực và kinh phí trong quá trình các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chữ ký số; phổ biến các văn bản hướng dẫn, quy định, quy trình ứng dụng và triển khai chữ ký số cho các đơn vị trong hệ thống chính trị. Hỗ trợ các nguồn lực giúp tỉnh triển khai tốt các kế hoạch ngắn hạn và dài hơi về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

                                                                           THIỆN ĐẠT 

Lần xem: 167  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh