Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật: 28/07/2017 8:26:43 SA

Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung Quy chế được ban hành gồm 5 chương với 31 điều; quy định về việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng để xác thực thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan Nhà nước; cán bộ, công chức của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngoài Chương I là những quy định chung; Chương II là những quy định về chữ ký số, chứng thư số và văn bản điện tử; Chương IV là những quy định về trách nhiệm quản lý và sử dụng chữ ký số; Chương V là những quy định về tổ chức thực hiện. Việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được quy định trong Chương II của Quy chế; cụ thể là việc đăng ký cấp mới chứng thư số được quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Quy chế; việc gia hạn chứng thư số được quy định tại Điều 12, Điều 13 của Quy chế; việc thu hồi chứng thư số được quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Quy chế; việc thay đổi thông tin người quản lý chứng thư số đối với chứng thư số của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 18 của Quy chế; việc quản lý và khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật được quy định tại Điều 20, Điều 21 của Quy chế.

Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã quy định 5 hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm:

Một là, cấm sử dụng chữ ký số nhằm chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoạt động buôn lậu hoặc tiến hành các hoạt động khác trái với pháp luật, đạo đức xã hội.

Hai là, cấm cản trở các cá nhân, tổ chức sử dụng chữ ký số. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số.

Ba là, cấm tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử.

Bốn là, cấm trực tiếp hoặc gián tiếp phá hoại hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; cản trở hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số; làm giả hoặc hướng dẫn người khác làm giả chứng thư số.

Năm là, cấm trộm cắp, gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép khóa bí mật của cá nhân, tổ chức khác.

Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.


Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

                                                                   Bài và ảnh: THIỆN ĐẠT

Lần xem: 218  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị