Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày cập nhật: 15/05/2017 1:22:45 CH

Ngày 12/5/2017, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các thành viên BCĐ CNTT tỉnh và thành viên Tổ giúp việc cho BCĐ CNTT tỉnh.

Cuộc họp đã nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực của BCĐ CNTT tỉnh) đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ CNTT tỉnh trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016, BCĐ CNTT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai nhiều chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; đến nay hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, hạ tầng thiết bị CNTT từng bước được hoàn thiện, nhận thức của toàn xã hội về vai trò và ý nghĩa quan trọng của CNTT từng bước được nâng lên, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước được chú trọng hơn, nguồn nhân lực CNTT từng bước được tăng lên đáng kể; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Theo Báo cáo đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (gọi tắt là Báo cáo Viet Nam ICT Index) do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam công bố năm 2016; Quảng Trị hiện đang đứng vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; tăng 10 bậc so với Báo cáo Viet Nam ICT Index 2015.

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn một số tồn tại nhất định: Vai trò tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNTT cũng như việc tổ chức đầu tư, triển khai ứng dụng CNTT còn chồng chéo, thiếu tập trung; nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa coi trọng việc xây dựng và tổ chức triển khai việc ứng dụng CNTT; việc chỉ đạo, điều hành qua mạng của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế; thiết bị CNTT tại một số cơ quan đã xuống cấp, chưa hoàn thiện để đáp ứng được nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT hiệu quả…

Để khắc phục những hạn chế kể trên, nhiệm vụ của BCĐ CNTT tỉnh trong năm 2017 là tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai ứng dụng, phát triển CNTT; tăng cường hợp tác, phối kết hợp trong chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT giữa cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước; nghiên cứu việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, kết nối thông tin giữa cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước; đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 và ứng dụng CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính năm 2017; phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đồng thời triển khai kế hoạch tuyên truyền người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị; tham mưu và triển khai kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Cũng tại cuộc họp, cơ quan thường trực của BCĐ CNTT tỉnh đã thông qua Dự thảo các Quy chế bao gồm: Quy chế làm việc của BCĐ CNTT tỉnh, Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng một cửa điện tử tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe các thành viên của BCĐ và Tổ giúp việc cho BCĐ CNTT tỉnh thảo luận, góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và các văn bản Dự thảo trình tại cuộc họp; đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh đã kết luận: Cơ bản nhất trí những nhiệm vụ được đưa ra ở trong báo cáo, đồng thời đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn thiện các dự thảo trình UBND tỉnh sớm ban hành trong thời gian tới. Các thành viên của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh cần tăng cường sự tham gia phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy cải cách hành chính, nâng tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động ứng dụng CNTT. Cùng với đó, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của BCĐ cần tham mưu việc đổi mới, đề xuất những đột phá trong đầu tư, phát triển CNTT, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phát triển, thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

         Thiện Đạt

Lần xem: 411  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước