Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020

Ngày cập nhật: 25/07/2016 1:32:31 CH

Những năm qua, hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, hạ tầng thiết bị CNTT từng bước được hoàn thiện, nhận thức của toàn xã hội về vai trò và ý nghĩa quan trọng của CNTT từng bước được nâng lên, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước được chú trọng hơn, nguồn nhân lực CNTT từng bước được tăng lên đáng kể; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, so với nhiều địa phương khác trong cả nước và trong khu vực thì CNTT Quảng Trị ở giai đoạn này đang phát triển chậm và có nguy cơ tụt hậu xa.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước (CQNN) trong thời gian tới, ngày 31/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5177/KH-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin, tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, bảo đảm an toàn và an ninh thông tin; tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu trong toàn tỉnh; tạo môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam dành cho cấp tỉnh; ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của các CQNN nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; ứng dụng CNTT để giảm dần thời gian, số lần trong một năm người dân phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; thực hiện thành công các mục tiêu hàng năm nêu trong Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Nội dung Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016 -2020 tập trung vào việc triển khai các thành phần của khung kiến trúc chính quyền điện tử theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 về việc ban hành Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam – Phiên bản 1.0; cụ thể:

Về kênh truy cập: Kế hoạch tập trung đầu tư mới giải pháp triển khai đồng bộ hệ thống thư điện tử công vụ trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây đáp ứng nhu cầu cấp phát, giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà nước; đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về dịch vụ cổng thông tin điện tử: Kế hoạch thực hiện nâng cấp trang thông tin điện tử của tỉnh thành cổng thông tin điện tử tỉnh, trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, tích hợp cổng thành phần của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và cổng thông tin của Chính phủ.

Về dịch vụ công trực tuyến: Kế hoạch chọn lựa triển khai 44 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị.

Về triển khai ứng dụng và cơ sở dữ liệu: Kế hoạch tập trung triển khai hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống văn phòng điện tử, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống thông tin KTXH tỉnh, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, ứng dụng phần mềm mã nguồn mở; ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính, văn thư lưu trữ…

Về nền tảng chia sẻ và tích hợp: Kế hoạch tập trung xây dựng khung kiến trúc nền tảng và trục tích hợp hệ thống ứng dụng Chính phủ điện tử theo hướng chuẩn mở của tỉnh: Xây dựng một nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh: bao gồm các dịch vụ như dịch vụ thư mục, dịch vụ quản lý định danh, dịch vụ cấp quyền truy cập, dịch vụ thanh toán điện tử (e-payment), dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu, dịch vụ tích hợp. Xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang dọc), chuẩn trao đổi, tích hợp dữ liệu.

Về hạ tầng kỹ thuật: Kế hoạch triển khai tổ chức xây dựng trung tâm dữ liệu (DataCenter) và hệ thống bảo mật. Nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang thiết bị tin học cho 30 sở, ban ngành; 10 UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Về an toàn và bảo mật thông tin: Kế hoạch tập trung đầu tư, triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho các CQNN trên địa bàn tỉnh.

Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT: Kế hoạch triển khai nhiều khóa đào tạo cho các đối tượng như: đào tạo lãnh đạo CNTT - CIO; tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; đặc biệt là đào tạo các lớp chuyên sâu cho đối tượng chuyên trách CNTT.

Trên cơ sở Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách của địa phương; UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, thẩm định trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo dự toán kinh phí được giao phù hợp với tình hình ngân sách hàng năm của tỉnh; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, ban, ngành chức năng hướng dẫn các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Thiện Đạt

Lần xem: 1104  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước