Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015

Ngày cập nhật: 23/07/2016 8:20:55 SA

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 104/BC-UBND Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2015 (gọi tắt là Quang Tri ICT Index 2015).

          Quang Tri ICT Index 2015 được cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh thu thập, kiểm tra số liệu, tổ chức đánh giá và xếp hạng theo các tiêu chí đã được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. Mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được đánh giá, xếp hạng trên cơ sở khai báo của các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và đối chiếu với số liệu theo dõi, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm để đánh giá xếp hạng. Việc đánh giá, xếp hạng được thực hiện dựa trên 4 tiêu chí, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật CNTT, hạ tầng nhân lực CNTT, ứng dụng CNTT, môi trường tổ chức - chính sách và được tổ chức theo hai nhóm đối tượng chính bao gồm: 20 sở, ban, ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố. Các tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT bám sát theo các quy định của Nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT như Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011,... và những định hướng, mục tiêu của các kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Theo Báo cáo kết qủa đánh giá của UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh là 03 đơn vị dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT tại các sở, ban ngành; thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh và huyện Hải Lăng là 03 địa phương dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT tại các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2016 là năm thứ ba, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và tham mưu Báo cáo Kết qủa đánh giá, xếp hạng Quang Tri ICT index. Báo cáo sẽ được gửi đến các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Thiện Đạt

Lần xem: 686  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị tăng 10 bậc về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
  Chương trình giao lưu, hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh Bắc Trung bộ
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.
  Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
  UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015
  Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Luật An toàn thông tin mạng - Nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông