Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 | Đăng Ký  -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 20/07/2016 10:48:55 SA

Ngày 19/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị cho Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị để vận hành, quản trị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị.

Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị được đầu tư theo Quyết định số 65/QĐ-SKH-VX ngày 05/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình Đầu tư phần mềm ứng dụng một cửa điện tử và cơ sở dữ liệu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị, Hạng mục đầu tư Cổng giao tiếp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỉnh Quảng Trị nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch gắn liền với tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị được cài đặt và vận hành trên mạng Internet tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn. Việc ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị được tổ chức nhằm thực hiện tốt văn bản số 5086/UBND-VX ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và văn bản số 2564/UBND-VX ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Tại buổi ký kết, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất và ký kết vào biên bản bàn giao với các nội dung chính như: Đường dẫn truy cập vào Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị, đường dẫn truy cập vào trang quản trị Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị, tên và mật khẩu đăng nhập quyền quản trị cao nhất, tình trạng hoạt động của Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị; đặc biệt là thống nhất về trách nhiệm của mỗi bên sau khi ký kết bàn giao sao cho đảm bảo Cổng hoạt động thông suốt, liên tục đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin và giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước tại địa phương.

Thiện Đạt

Lần xem: 619  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.
  Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
  UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015
  Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Luật An toàn thông tin mạng - Nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông
  Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương phiên bản mới Cổng thông tin điện tử
  Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Trị năm 2015 tăng 10 bậc