Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 20/07/2016 10:48:55 SA

Ngày 19/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị cho Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị để vận hành, quản trị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị.

Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị được đầu tư theo Quyết định số 65/QĐ-SKH-VX ngày 05/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình Đầu tư phần mềm ứng dụng một cửa điện tử và cơ sở dữ liệu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị, Hạng mục đầu tư Cổng giao tiếp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỉnh Quảng Trị nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch gắn liền với tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị được cài đặt và vận hành trên mạng Internet tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn. Việc ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị được tổ chức nhằm thực hiện tốt văn bản số 5086/UBND-VX ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và văn bản số 2564/UBND-VX ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Tại buổi ký kết, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất và ký kết vào biên bản bàn giao với các nội dung chính như: Đường dẫn truy cập vào Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị, đường dẫn truy cập vào trang quản trị Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị, tên và mật khẩu đăng nhập quyền quản trị cao nhất, tình trạng hoạt động của Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị; đặc biệt là thống nhất về trách nhiệm của mỗi bên sau khi ký kết bàn giao sao cho đảm bảo Cổng hoạt động thông suốt, liên tục đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin và giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước tại địa phương.

Thiện Đạt

Lần xem: 958  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước