Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông

Ngày cập nhật: 08/06/2016 3:47:29 CH

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của tỉnh Quảng Trị và văn bản số 168/HD-SNV ngày 25/3/2016 của Sở Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 của tỉnh Quảng Trị; ngày 07/6/2016 tại huyện Đakrông, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Đakrông tổ chức khai giảng khóa tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng và khai thác phần mềm mã nguồn mở cho 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và cán bộ UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông.

Phần mềm mã nguồn mở từ lâu đã được Chính phủ Việt Nam nhắc tới như là một giải pháp hữu hiệu để thoát cảnh lệ thuộc vào công nghệ vốn dĩ khó đảm bảo an toàn an ninh thông tin quốc gia, là công cụ tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phần mềm trong nước, đặc biệt là cắt giảm chi phí cho việc mua bản quyền phần mềm đóng (phần mềm thương mại) triển khai trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tại Quảng Trị thời gian qua, mặc dù được UBND tỉnh quan tâm ban hành nhiều chính sách và kế hoạch triển khai; song đến nay, việc ứng dụng và phát triển phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Đakrông nói riêng vẫn mang tính tự phát, không theo định hướng và không bám sát lộ trình đã lập ra; thậm chí không ít cơ quan vẫn đang loay hoay ở điểm xuất phát và dường như chưa tìm thấy một hướng đi phù hợp cho đơn vị mình.

Khóa tập huấn là dịp nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức của huyện  nắm bắt kỹ năng sử dụng và khai thác phần mềm mã nguồn mở trong công tác văn phòng và tra cứu thông tin trên mạng thông qua các ứng dụng cơ bản như: phần mềm văn phòng OpenOffice, bộ gõ tiếng việt Unikey và trình duyệt web Mozilla Firefox...

Khóa tập huấn được tổ chức trong 4 ngày cho 2 lớp, lớp thứ nhất được tổ chức từ ngày 07/6/2016 đến hết ngày 08/6/2016 và lớp thứ hai được tổ chức từ ngày 09/6/2016 đến hết ngày 10/6/2016.

Thiện Đạt

Lần xem: 605  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh