Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Trị năm 2015 tăng 10 bậc

Ngày cập nhật: 08/04/2016 3:56:39 CH

Ngày 31/3/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2015. Được thực hiện năm thứ 11 liên tiếp, báo cáo PCI 2015 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.700 doanh nghiệp, trong đó có 10.200 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Theo kết quả xếp hạng PCI năm 2015, Quảng Trị đạt 57,32 điểm xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, thuộc nhóm Khá (tăng 10 bậc và 2,25 điểm so với năm 2014 đạt 55,07 điểm; xếp thứ 53/63 tỉnh, thành). Trong năm 2015, so với các tỉnh miền Trung, Quảng Trị xếp hạng cao hơn so với 3 tỉnh là: Quảng Bình, Hà Tĩnh và Phú Yên (năm 2014, Quảng Trị xếp vị trí cuối cùng so với 12 tỉnh/ thành phố khu vực duyên hải miền Trung).  

Kết quả chỉ số PCI năm 2015 đã khẳng định những nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị của tỉnh và của cả cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. 10 chỉ số thành phần PCI được xếp hạng năm 2015 hầu hết đều tăng. Một số chỉ số có tính nhạy cảm như: chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, tính minh bạch giảm điểm mạnh và giảm liên tục trong nhiều năm (từ năm 2011 đến năm 2014) làm cho tổng điểm PCI của tỉnh giảm. Tuy nhiên, năm 2015 các chỉ số thành phần này đã tăng đáng kể. Đây là tín hiệu đáng mừng khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã đem lại hiệu quả cao.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá: “Năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam phần lớn được quyết định bởi chất lượng điều hành và sự thuận lợi của môi trường kinh doanh cấp tỉnh. Do vậy, sự năng động, tiên phong của lãnh đạo địa phương, sự chuyên nghiệp, mẫn cán của bộ máy công chức các tỉnh, thành phố đang quyết định tốc độ và đường hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Chỉ số PCI chính là sự cổ vũ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp cho sự chuyển đổi mạnh mẽ từ cấp địa phương tại Việt Nam”.

PHƯƠNG NAM

Lần xem: 762  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị