Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 10/11/2014 8:08:27 SA

Ngày 6 và 7/10/2014; tại thành phố Đông Hà, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp phát và tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin (CNTT), cán bộ văn thư các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nhân lực CNTT, nhiều ứng dụng CNTT được triển khai rộng rãi trong hoạt động các cơ quan nhà nước, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong quản lý, gửi và nhận văn bản qua mạng; qua đó đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tuy nhiên vẫn còn tụt hậu xa so với nhiều địa phương khác trong cả nước. Việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH-HĐH đất nước, cũng như yêu cầu về hội nhập quốc tế và khu vực; vẫn còn mang tính hình thức, chưa thiết thực và gây lãng phí; vai trò động lực và tiềm năng to lớn của CNTT chưa được phát huy mạnh mẽ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

          Hội nghị tập huấn nhằm giúp đại biểu nắm bắt được những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như vấn đề đảm bảo an toàn thông tin và cơ sở pháp lý trong triển khai ứng dụng chữ ký số; biết được hệ thống chứng thực số với mật mã khóa công khai, chứng thực số, chứng thư số, các thành phần và mô hình hoạt động của hệ thống chứng thực số, ứng dụng chữ ký số và mật mã dữ liệu; biết được cách sử dụng và quản lý chữ ký số… Hội nghị tập huấn đã góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thiện Đạt

Lần xem: 936  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị tăng 10 bậc về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
  Chương trình giao lưu, hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh Bắc Trung bộ
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.
  Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
  UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015
  Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Luật An toàn thông tin mạng - Nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông