Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Tập huấn ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử tại huyện Vĩnh Linh

Ngày cập nhật: 18/10/2014 2:14:45 CH

Ngày 16/10/2014, tại Hội trường UBND huyện Vĩnh Linh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức tập huấn triển khai sử dụng phần mềm Một cửa điện tử. Đến dự buổi tập huấn, có đồng chí Lê Văn Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh và lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn như: Tài chính, Kế hoạch; Kinh tế - hạ tầng; Văn hóa và Thông tin; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thuế cùng các đồng chí ở Trung tâm CNTT và Truyền thông là đơn vị trực tiếp triển khai tập huấn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử.

Phần mềm Một cửa điện tử được đầu tư triển khai là một trong những ứng dụng CNTT được Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư trên nền tảng điện toán đám mây, dự kiến hệ thống phần mềm này sẽ được triển khai trên diện rộng cho tất cả các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Tại buổi tập huấn, đồng chí Lê Văn Hiền nhấn mạnh việc ứng dụng Phần mềm Một cửa điện tử nói riêng và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp nói chung là một nhiệm vụ tất yếu nhằm thực hiện thành công chương trình cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn huyện, từ đó đòi hỏi mỗi một cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sử dụng các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, đồng chí cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông đã quan tâm triển khai các ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả cho UBND huyện trong thời gian qua, mà trước đó là các ứng dụng như Hệ thống điều hành tác nghiệp qua mạng và Trang thông tin điện tử huyện. Cũng tại buổi tập huấn, đồng chí cũng yêu cầu thủ trưởng và cán bộ, công chức các đơn vị khi tham gia sử dụng hệ thống phần mềm, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị triển khai là Trung tâm CNTT&TT để tiếp nhận việc sử dụng cũng như công tác quản trị hệ thống. Dự kiến trong tháng 11/2014, phần mềm Một cửa điện tử được vận hành đưa vào sử dụng chính thức, trước mắt áp dụng cho 05 lĩnh vực gồm: Đăng ký kinh doanh, Hộ tịch, Lao động TB và XH, Cấp phép xây dựng nhà ở và Đất đai.

 Thanh Hà

Lần xem: 997  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị