Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Ngày cập nhật: 20/06/2014 4:09:42 CH

    Ngày 18/6/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 77/BC-UBND Báo cáo kết qủa đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh - năm 2013 (gọi tắt là Quang Tri ICT Index 2013). Đây là năm đầu tiên Quang Tri ICT Index được Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tổ chức thu thập, kiểm tra số liệu, đánh giá và xếp hạng theo các tiêu chí đã được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

    Quang Tri ICT Index 2013 được tổ chức đánh giá, xếp hạng theo hai nhóm đối tượng chính gồm 20 sở, ban, ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với 100 điểm cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, 265 điểm cho việc triển khai ứng dụng CNTT, 70 điểm cho việc phát triển hạ tầng nhân lực CNTT và 70 điểm cho việc ban hành các chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT; Sở Thông tin và Truyền thông trở thành đơn vị dẫn đầu trong nhóm các sở, ban, ngành về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

   Quang Tri ICT Index 2013 là cơ sở khoa học phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian tới; qua đó một mặt góp phần đẩy mạnh công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, mặt khác giúp định hướng phát triển chính quyền điện tử tại địa phương trong tương lai.

                                                                          Thiện Đạt

Lần xem: 840  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị tăng 10 bậc về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
  Chương trình giao lưu, hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh Bắc Trung bộ
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.
  Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
  UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015
  Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Luật An toàn thông tin mạng - Nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông