Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Ngày cập nhật: 18/08/2014 3:41:27 CH

    Ngày 18/6/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 77/BC-UBND Báo cáo kết qủa đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh - năm 2013 (gọi tắt là Quang Tri ICT Index 2013). Đây là năm đầu tiên Quang Tri ICT Index được Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tổ chức thu thập, kiểm tra số liệu, đánh giá và xếp hạng theo các tiêu chí đã được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

    Quang Tri ICT Index 2013 được tổ chức đánh giá, xếp hạng theo hai nhóm đối tượng chính gồm 20 sở, ban, ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với 100 điểm cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, 265 điểm cho việc triển khai ứng dụng CNTT, 70 điểm cho việc phát triển hạ tầng nhân lực CNTT và 70 điểm cho việc ban hành các chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT; Sở Thông tin và Truyền thông trở thành đơn vị dẫn đầu trong nhóm các sở, ban, ngành về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

   Quang Tri ICT Index 2013 là cơ sở khoa học phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian tới; qua đó một mặt góp phần đẩy mạnh công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, mặt khác giúp định hướng phát triển chính quyền điện tử tại địa phương trong tương lai.

                                                                          Thiện Đạt

Lần xem: 1083  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước