Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 20/06/2014 4:09:25 CH

    Ngày 16/6/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

    Theo đó, UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; bảo đảm các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng; thường xuyên chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trong cơ quan sử dụng văn bản điện tử phục vụ quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình triển khai Chỉ thị tại đơn vị mình; quán triệt chỉ đạo cơ quan và các đơn vị trực thuộc yêu cầu phải gửi kèm văn bản điện tử song song cùng văn bản giấy khi trình hồ sơ đến các cấp có thẩm quyền, tiến tới xử lý, trao đổi công việc chủ yếu qua môi trường mạng. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc; đăng ký và sử dụng hộp thư điện tử công vụ với địa chỉ tên miền "quangtri.gov.vn" để trao đổi văn bản điện tử trong công việc; hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại và hiệu quả; đồng thời chủ động đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

    Chỉ thị nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, khắc phục sự yếu kém, trì trệ trong công tác quản lý; rút ngắn thời gian xử lý công việc; cải thiện phong cách, hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng, dân chủ và hiện đại, chuyển từ phương thức làm việc truyền thống chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc hiện đại qua mạng với văn bản điện tử thông thường để từng bước  phát triển Chính phủ điện tử.

                                                                                  Thiện Đạt

Lần xem: 914  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh
  Đào tạo nâng cao kiến thức quản trị mạng và khai thác thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh
  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 3)
  Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017