Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 20/06/2014 4:09:25 CH

    Ngày 16/6/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

    Theo đó, UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; bảo đảm các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng; thường xuyên chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trong cơ quan sử dụng văn bản điện tử phục vụ quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình triển khai Chỉ thị tại đơn vị mình; quán triệt chỉ đạo cơ quan và các đơn vị trực thuộc yêu cầu phải gửi kèm văn bản điện tử song song cùng văn bản giấy khi trình hồ sơ đến các cấp có thẩm quyền, tiến tới xử lý, trao đổi công việc chủ yếu qua môi trường mạng. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc; đăng ký và sử dụng hộp thư điện tử công vụ với địa chỉ tên miền "quangtri.gov.vn" để trao đổi văn bản điện tử trong công việc; hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại và hiệu quả; đồng thời chủ động đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

    Chỉ thị nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, khắc phục sự yếu kém, trì trệ trong công tác quản lý; rút ngắn thời gian xử lý công việc; cải thiện phong cách, hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng, dân chủ và hiện đại, chuyển từ phương thức làm việc truyền thống chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc hiện đại qua mạng với văn bản điện tử thông thường để từng bước  phát triển Chính phủ điện tử.

                                                                                  Thiện Đạt

Lần xem: 1080  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước