Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Khuyến khích cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin

Ngày cập nhật: 11/03/2014 10:51:19 SA

Theo đại diện Vụ Công nghệ thông tin, đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin tuân thủ những quy định chung về sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả kinh tế, đảm bảo kế thừa các tính năng đã có, sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Cho đến nay, khó thực hiện so sánh việc cơ quan nhà nước tự lập dự án đầu tư, mua thiết bị và tự vận hành đắt hay rẻ hơn với việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp cung cấp. Chưa có sự thống kê nên khó định lượng. Về vấn đề an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin do doanh nghiệp cung cấp không phải là khó xử lý vì Nghị định sẽ có những quy định chặt chẽ về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.  
Đối với các dịch vụ như dịch vụ điện toán đám mây, cổng tìm kiếm trên mạng …,  doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải tiến hành đăng ký vì đây là các dịch vụ liên quan đến nhiều người dùng, có khả năng xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ. Việc đăng ký được thực hiện qua mạng. Dịch vụ làm mới sản phẩm theo quy trình sản xuất công nghiệp cần phải có đánh giá tác động môi trường cho phù hợp với Luật Môi trường.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định, dự thảo Nghị định dịch vụ công nghệ thông tin đã thống nhất được cách hiểu về dịch vụ công nghệ thông tin, phù hợp với các pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ lại quy định một số loại dịch vụ công nghệ thông tin phải tiến hành thủ tục đăng ký. Cần cụ thể hóa các ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng khi cung cấp dịch vụ. Việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cần được quy định cụ thể hơn, tạo điều kiện thuận lợi về quy trình để khuyến khích các cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin thay vì tự đầu tư.

Lần xem: 1133  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước