Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Khuyến khích cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin

Ngày cập nhật: 11/03/2014 10:51:19 SA

Theo đại diện Vụ Công nghệ thông tin, đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin tuân thủ những quy định chung về sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả kinh tế, đảm bảo kế thừa các tính năng đã có, sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Cho đến nay, khó thực hiện so sánh việc cơ quan nhà nước tự lập dự án đầu tư, mua thiết bị và tự vận hành đắt hay rẻ hơn với việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp cung cấp. Chưa có sự thống kê nên khó định lượng. Về vấn đề an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin do doanh nghiệp cung cấp không phải là khó xử lý vì Nghị định sẽ có những quy định chặt chẽ về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.  
Đối với các dịch vụ như dịch vụ điện toán đám mây, cổng tìm kiếm trên mạng …,  doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải tiến hành đăng ký vì đây là các dịch vụ liên quan đến nhiều người dùng, có khả năng xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ. Việc đăng ký được thực hiện qua mạng. Dịch vụ làm mới sản phẩm theo quy trình sản xuất công nghiệp cần phải có đánh giá tác động môi trường cho phù hợp với Luật Môi trường.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định, dự thảo Nghị định dịch vụ công nghệ thông tin đã thống nhất được cách hiểu về dịch vụ công nghệ thông tin, phù hợp với các pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ lại quy định một số loại dịch vụ công nghệ thông tin phải tiến hành thủ tục đăng ký. Cần cụ thể hóa các ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng khi cung cấp dịch vụ. Việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cần được quy định cụ thể hơn, tạo điều kiện thuận lợi về quy trình để khuyến khích các cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin thay vì tự đầu tư.

Lần xem: 908  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị tăng 10 bậc về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
  Chương trình giao lưu, hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh Bắc Trung bộ
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.
  Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
  UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015
  Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Luật An toàn thông tin mạng - Nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông