Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức khóa đào tạo CCNA Security

Ngày cập nhật: 11/03/2014 10:52:40 SA

Bảo mật mạng hiện được xem là yếu tố vô cùng quan trọng trong hoạt động của tất cả các cơ quan quản lý nhà nước và cả doanh nghiệp; vấn đề mất cắp dữ liệu làm giảm hiệu suất công việc từ các lỗ hổng trong bảo mật thông tin đã trở thành mối quan ngại cho nhiều tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động ứng dụng CNTT.

Khóa đào tạo CCNA Security được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT của tỉnh những kiến thức và kỹ năng nâng cao về bảo mật mạng trên nền tảng thiết bị CISCO với những nội dung như: Khái niệm cấu hình bảo mật cho Router, Switch, AAA, Firewall, IPS, bảo mật LAN, VPN… giúp học viên có đủ tự tin làm các công việc như thiết kế, lắp đặt, cấu hình, khắc phục các lỗi về bảo mật trên Router, Switch, VPN, Firewall... từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng và tổ chức tốt hệ thống bảo mật cho cơ quan đơn vị.

Khóa đào tạo được tổ chức trong 10 ngày từ 09/9/2013 đến hết ngày 20/9/2012.

Thiện Đạt

Lần xem: 1013  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị