Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp cho các cơ quan nhà nước

Ngày cập nhật: 11/03/2014 1:51:23 CH

Theo Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, đơn vị chủ trì dự án e-Doc, hệ thống e-Doc được phát triển không hướng đến thay thế các hệ thống quản lý văn bản và điều hành nội bộ của các cơ quan nhà nước, mà kết nối liên thông các hệ thống này hướng đến đạt được mục tiêu 60% các văn bản tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử đến năm 2015 (theo Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010). Phạm vi triển khai của hệ thống đến tất cả các cơ quan cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp quận, huyện, cấp xã phường với khoảng 32.994 đầu mối. 
  
Theo khảo sát, đánh giá về hiện trạng trao đổi văn bản giấy và phát triển hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành trong cơ quan nhà nước, tổng số văn bản giấy các cơ quan nhà nước gửi đi vào khoảng 20 triệu văn bản/năm, tương đương chi phí 130 tỷ đồng/năm. Thời gian gửi nhận văn bản giấy từ 1-7 ngày. Theo đánh giá của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, hệ thông e-Doc nếu được triển khai thành công với tỉ lệ trao đổi văn bản điện tử lớn sẽ tiết kiệm cho Nhà nước hàng triệu giờ và nhiều tỷ đồng từ việc gửi văn bản chính thức giữa các cơ quan nhà nước mỗi năm.
 
Theo tính toán của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng kinh phí cần thiết để triển khai dự án e-Doc vào khoảng 184 tỷ đồng. Trong tình hình cắt giảm đầu tư công hiện nay, việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư và xây dựng hệ thống e-Doc là không khả thi. Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để triển khai dự án theo hình thức hợp tác Nhà nước - Doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đầu tư đưa hệ thống vào sử dụng và tận dụng được nguồn nhân lực, năng lực công nghệ và hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp trong việc vận hành hệ thống thông tin lớn.
 
Đông thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất thời gian cam kết cung cấp dịch vụ là 10 năm, không bao gồm thời gian xây dựng hệ thống e-Doc. Về cách thức tính cước dịch vụ e-Doc, có 4 phương án được đặt ra nhưng Bộ lựa chọn phương án tính cước dịch vụ theo tháng gồm 2 phần, trong đó phần 1 là cước cố định và phần 2 là cước được tính theo dung lượng sử dụng thêm. Về cách thức trả cước, dự kiến áp dụng đồng thời hình thức trả tập trung trong 3 năm đầu hệ thống được đưa vào sử dụng và áp dụng hình thức trả phân tán từ năm sử dụng thứ 4. Về cách thức lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, Bộ sẽ tiến hành chọn lựa thông qua đánh giá đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về mức cước dịch vụ.
 
Theo đại diện Vụ Công nghệ thông tin, để đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống e-Doc, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nên là doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông cho rằng dự án cần đưa ra những ước tính sơ bộ về việc hàng năm Chính phủ sẽ chi bao nhiêu tiền để sử dụng dịch vụ e-Doc để có sự so sánh với chi phí bỏ ra để trao đổi văn bản giấy giữa các cơ quan nhà nước. Đại diện đến từ Vụ Khoa học Công nghệ  đề xuất dự án cần làm rõ hệ thống e-Doc có chức năng lưu trữ hay chỉ làm chức năng phân phối, ngoài ra đề án cũng chưa đề cập đến căn cứ xây dựng giá cước sử dụng dịch vụ e-Doc.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: Hệ thống e-Doc chỉ sử dụng để trao đổi văn bản thường giữa các cơ quan nhà nước. Thứ trưởng nêu bật tính cần thiết của việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp nhằm xóa bớt khoảng cách địa lý, ngoài ra đây cũng là xu hướng nhiều nước trên thế giới đang sử dụng. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn của Việt Nam đều thể hiện quyết tâm và mong muốn tham gia triển khai hệ thống thông tin này. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin tiếp tục hoàn thiện, bổ sung số liệu để tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và trình lên Lãnh đạo Bộ. 
Hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ là hệ thống thông tin kết nối liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành đang sử dụng độc lập trong nội bộ các Bộ, các tỉnh, cơ quan nhà nước trong toàn quốc, cùng với các hệ thống nội bộ này tạo ra hệ thống thống nhất trong toàn quốc, để trao đổi văn bản điện tử chính thức cho các cơ quan nhà nước.

Lần xem: 819  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh