Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh

Ngày cập nhật: 11/03/2014 1:52:12 CH

ICT index Quảng Trị được xây dựng dựa trên 4 chỉ tiêu chính đó là: chỉ số hạ tầng kỹ thuật CNTT, chỉ số ứng dụng CNTT, chỉ số nguồn nhân lực CNTT và chỉ số môi trường tổ chức – chính sách cho CNTT.

Việc xây dựng ICT Index Quảng Trị phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin và các chỉ tiêu thống kê của tỉnh; các chỉ tiêu báo cáo phải đúng với thực tế, phù hợp với tổ chức và nguồn lực đơn vị báo cáo. Số liệu báo cáo đảm bảo khai thác từ chính các cơ sở dữ liệu và các văn bản của đơn vị. Chế độ báo cáo đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo giữa các kênh thông tin báo cáo khác. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT sẽ được thực hiện dựa trên thang điểm của mỗi tiêu chí đánh giá do các đơn vị cung cấp.

ICT index Quảng Trị được đánh giá và công bố hàng năm là cơ sở để một mặt phản ánh mức độ quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đến việc ứng dụng và phát triển CNTT; mặt khác giúp UBND tỉnh hoạch định các chính sách phát triển CNTT đồng bộ hơn, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin; qua đó đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thiện Đạt

Lần xem: 746  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh
  Đào tạo nâng cao kiến thức quản trị mạng và khai thác thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh
  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 3)
  Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017