Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh

Ngày cập nhật: 11/03/2014 1:52:12 CH

ICT index Quảng Trị được xây dựng dựa trên 4 chỉ tiêu chính đó là: chỉ số hạ tầng kỹ thuật CNTT, chỉ số ứng dụng CNTT, chỉ số nguồn nhân lực CNTT và chỉ số môi trường tổ chức – chính sách cho CNTT.

Việc xây dựng ICT Index Quảng Trị phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin và các chỉ tiêu thống kê của tỉnh; các chỉ tiêu báo cáo phải đúng với thực tế, phù hợp với tổ chức và nguồn lực đơn vị báo cáo. Số liệu báo cáo đảm bảo khai thác từ chính các cơ sở dữ liệu và các văn bản của đơn vị. Chế độ báo cáo đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo giữa các kênh thông tin báo cáo khác. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT sẽ được thực hiện dựa trên thang điểm của mỗi tiêu chí đánh giá do các đơn vị cung cấp.

ICT index Quảng Trị được đánh giá và công bố hàng năm là cơ sở để một mặt phản ánh mức độ quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đến việc ứng dụng và phát triển CNTT; mặt khác giúp UBND tỉnh hoạch định các chính sách phát triển CNTT đồng bộ hơn, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin; qua đó đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thiện Đạt

Lần xem: 901  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước