Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Gấp rút hoàn thiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011-2020

Ngày cập nhật: 19/04/2012 10:22:02 SA

(Mic.gov.vn) - Theo dự kiến, cuối tháng 4/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011-2020. 

Quy hoạch căn cứ trên Quyết định số 1216/Q Đ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Quan điểm của Quy hoạch là phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển ngành; là nhiệm vụ chiến lược mang tính dài hạn; cần đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong phát triển nguồn nhân lực và đổi mới toàn diện đào tạo nhân lực.

Dự báo nhu cầu nhân lực trong 5 lĩnh vực thuộc ngành TT&TT như sau

Nội dung dự thảo Quy hoạch đã nêu rõ hiện trạng phát triển nhân lực ngành TT&TT; phương hướng phát triển; những giải pháp và tổ chức thực hiện Quy hoạch.

Mới đây, ban soạn thảo đã họp lần thứ 2 ngày 12/4/2012 để tiếp tục hoàn chỉnh nội dung trước khi gửi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị vào ngày 16/4/2012. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai chủ trì. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã chỉ đạo Ban soạn thảo hoàn chỉnh quy hoạch với các nội dung: phần quan điểm và mục tiêu cần cụ thể hơn, thể hiện được đặc thù của ngành TT&TT; phần đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực cần phân tích thêm những chỗ giao thoa giữa các lĩnh vực ví dụ điện tử, viễn thông, CNTT, kỹ thuật phát thanh truyền hình; các số liệu công bố phải có nguồn và năm rõ ràng, bổ sung phần phân tích, đánh giá số liệu để làm căn cứ đưa ra giải pháp; các giải pháp cần cụ thể; lĩnh vực bưu chính cần nghiên cứu thêm để đề xuất đào tạo ở cấp cao đẳng hoặc trung cấp; giải pháp đào tạo nhân lực trong lĩnh vực CNTT cần chi tiết hơn; cần bổ sung thêm một số chương trình, dự án…

Theo MIC


STT
Lĩnh vực
Năm 2015
Năm 2020
1
Bưu chính
22.300
24.300
2
Viễn thông
96.000
150.000
3
CNTT
Phần cứng
170.000
197.000
Phần mềm
132.000
200.000
Công nghiệp nội dung số
84.000
104.000
4
Báo chí
93.300
112.400
5
Xuất bản, in, phát hành
Xuất bản
6.300
7.200
In
53.000
63.000
Phát hành
17.600
18.800

Lần xem: 942  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước