Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025”

Ngày cập nhật: 23/07/2018 2:41:41 CH

Ngày 16/7/2018, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Nghị quyết số 201/NQ-HĐND về “Đầu tư, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025” (xem Thông tin chi tiết trên Website của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://quangtri-ict.gov.vn/truyenthanhcoso.aspx).

Đề án “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025” được xây dựng với 2 nội dung: Đồng bộ về nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật của Đài TTCS với tổng số nguồn vốn đầu tư: 26.974.931.000 đồng. Trong đó:

+ Nguồn kinh phí Trung ương và địa phương:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 16.550.000.000 đồng (cho nhiệm vụ đầu tư và nâng cấp đài truyền thanh).

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 505.500.000 đồng (cho nhiệm vụ đào tạo).

- Kinh phí sự nghiệp của tỉnh (cho nhiệm vụ đào tạo): 505.500.000 đồng.  

- Kinh phí đầu tư phát triển của tỉnh (cho nhiệm vụ đầu tư và nâng cấp Đài truyền thanh): 4.280.000.000 đồng.

+ Nguồn vốn khác:

- Vốn xã hội hóa (nhân dân và các tổ chức xã hội, kêu gọi tài trợ…..): 5.133.931.000 đồng.

Trên cơ sở Nghị quyết được ban hành, các đơn vị liên quan căn cứ để nghiên cứu thực trạng, sắp xếp đầu tư đúng danh mục thiết bị và cân đối nguồn kinh phí đầu tư theo đúng lộ trình đã phê duyệt.

Khi Đề án được triển khai sẽ đảm bảo tính tích hợp, hội tụ về công nghệ thông tin từ cấp huyện đến cấp xã, xây dựng mô hình chuẩn về công nghệ - kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo đầu tư tiết kiệm, khả năng khai thác hiệu quả, ổn định và lâu dài. Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống Đài TTCS chính là giải pháp giải quyết triệt để những khó khăn trong việc mở rộng diện phủ sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện hiện nay. Bên cạnh đó sẽ khắc phục triệt để những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cũng như nguồn nhân lực, phát huy tác dụng và đảm bảo tính bền vững trong hoạt động của các Đài TTCS; qua đó nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng thôn, bản, tổ dân phố, giúp người dân tiếp nhận được các thông tin đa dạng, phong phú, từ đó góp phần đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững, đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung đã đề ra trong Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị.

                                                                          Hải Châu

Lần xem: 92  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018
  Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025”
  UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2018)
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
  Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018 tại Quảng Trị
  Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2018
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thông tin và Truyền thông
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018