Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày cập nhật: 06/05/2016 1:24:43 CH

Ngày 6/5/2016, Hội đồng thẩm định “Điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được thành lập theo Quyết định số 2681QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh, đã tổ chức Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp gồm có 13 thành viên của Hội đồng thẩm định. Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.


Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh kết luận hội nghị

Theo dự thảo quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin trên địa bàn được quy hoạch như sau:

  Bưu chính đến năm 2020, số dân phục vụ bình quân dưới 3.379 người/điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 2,83km/điểm phục vụ. Tổng số lao động bưu chính đến năm 2020 quy mô khoảng 500 người, trình độ đại học, cao đẳng chiếm 27%. Thu nhập bình quân hàng năm của một lao động tăng 20-25%. Đến năm 2030 số dân phục vụ bình quân dưới 3.000 người/điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 2,3 km/điểm phục vụ.

  Viễn thông, đến năm 2020 mật độ thuê bao điện thoại đạt 118,2 thuê bao/100 dân; thuê bao Internet băng rộng cố định đạt 13 thuê bao/100 dân. Cáp quang hóa 100% trung tâm xã trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 mật độ thuê bao điện thoại đạt 130 thuê bao/100 dân, mật độ thuê bao Internet băng rộng cố định đạt 30 thuê bao/100 dân.

  Công nghệ thông tin, cổng dịch vụ công mức độ cao của tỉnh đi vào hoạt động tích hợp tất cả các dịch công trực tuyến của các Sở, ngành, địa phương; cung cấp đạt 100% dịch vụ công cơ bản mức độ 3 và 10% dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. 30% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử và thương mại điện tử. Đến năm 2030 có 100% văn bản, tài liệu của các cơ quan nhà nước trao đổi trên môi trường mạng có sử dụng chử ký số. 98% cán bộ công chức nhà nước thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. 75% các cuộc họp của UBND tỉnh với cấp Sở, huyện, cơ sở được thực hiện trực tuyến trên môi trường mạng.

Hội nghị nhận được 02 ý kiến phản biện và nhiều ý kiến đóng góp phù hợp, giá trị của các đại biểu nhằm kịp thời điều chỉnh một số chi tiết đề án sát đúng hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự tích cực của đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đã tham gia đóng góp ý kiến có trách nhiệm và hết sức thiết thực trong quá trình xây dựng dự thảo Quy hoạch và một lần nữa đề nghị đơn vị tư vấn, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các ý kiến phản biện, các góp ý bổ sung để chỉnh sửa Quy hoạch phù hợp với thực tế.

 Với kết quả trên, Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức, quy trình, trình tự thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Dự thảo Quy hoạch đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và ban hành để có cơ sở pháp lý cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

                                                                           Tin: Hải Châu

Lần xem: 703  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025”
  UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2018)
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
  Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018 tại Quảng Trị
  Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2018
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thông tin và Truyền thông
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018
  Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2018