Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị kỷ niệm 10 năm thành lập (30/3/2006-30/3/2016)

Ngày cập nhật: 28/03/2016 9:50:13 SA

Ngày 24/3/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở (30/3/2006-30/3/2016).

Đến dự lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị thuộc Bộ; về phía tỉnh có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Văn Phụng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng; các cơ quan báo chí, các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tường, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã trình bày Diễn văn kỷ niệm 10 năm thành lập Sở. Sở Bưu chính - Viễn thông  (nay là Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị) được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-UB ngày 30/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Bưu chính - Viễn thông  đã chính thức đi vào hoạt động với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý dịch vụ công về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên nền tảng của Sở Bưu chính - Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin.

Trong 10 năm qua, với bao nhiêu khó khăn từ ngày đầu thành lập, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ TT&TT, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự nỗ lực, quyết tâm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động, Sở Thông tin và Truyền thông và toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã có bước phát triển mạnh mẽ với những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Là đơn vị thành lập muộn hơn so với nhiều sở, ban, ngành khác nhưng Sở TT&TT đã sớm bắt nhịp với công tác quản lý nhà nước và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong 10 năm qua, công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông (BCVT), tần số vô tuyến điện được tăng cường, đảm bảo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp BCVT. Hạ tầng viễn thông phát triển nhanh, theo hướng hiện đại. Trong công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT), Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch ứng dụng CNTT dài hạn và hàng năm. Đã có 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 80% văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh được cập nhật trên trang thông tin điện tử của tỉnh; bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin thông suốt từ UBND tỉnh đến các đơn vị trực thuộc. Việc ứng dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành từng bước được triển khai và nhân rộng. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản đã được nâng cao, đảm bảo cho báo chí hoạt động ổn định, đúng hướng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận và biểu dương kết quả Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong chặng đường 10 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay quá trình toàn cầu hóa đang bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi ngành Thông tin và Truyền thông phải có những bước phát triển đột phá mạnh mẽ, tạo ra những động lực mới để tiếp tục phát huy vai trò mở đường, đưa CNTT trở thành động lực cho tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ và nền hành chính của tỉnh. Chính vì vậy, để phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra, đưa ngành TT&TT ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào việc phát triển nền kinh tế tri thức, Sở TT&TT cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây :

Về báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại: Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống báo chí, nâng cao chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, chất lượng khoa học, chất lượng nghiệp vụ của báo chí. Công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội và bám sát các nhiệm vụ kinh tế, an ninh, quốc pḥng, xă hội. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin kịp thời để làm chủ thông tin, lấy thông tin tích cực, chính thống để đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xă hội, internet. Khuyến khích khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet. Triển khai tốt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ TT&TT.

 Phát triển hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát triển thị trường bưu chính lành mạnh, hiệu quả tạo thêm nhiều việc làm cho xă hội. Duy trì sự phát triển bền vững của các dịch vụ bưu chính truyền thống, đồng thời nghiên cứu phát triển dịch vụ mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng của thương mại điện tử.

Phát triển viễn thông đi trước một bước, đảm bảo công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả, tạo cơ sở cho ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực và trong toàn xă hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xă hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực viễn thông phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về xây dựng, lắp đặt, sử dụng các công trình viễn thông của các tổ chức, cá nhân; xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục xem CNTT là công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Quảng Trị về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT theo xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, góp phần cải cách và hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng là nhiệm vụ thiết yếu song hành cùng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Sở TT & TT tỉnh đã đạt được, tạo đà cho các hoạt động của ngành TT & TT ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở TT & TT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng cơ chế, chính sách phát triển của ngành; tăng cường công tác hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, quản lý báo chí, xuất bản cũng như thúc đẩy các hoạt động thông tin đối ngoại. Chú trọng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông cho các trục kết nối quan trọng của tỉnh như: Kết nối Hành lang Kinh tế Đông-Tây với Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; kết nối La Lay với Mỹ Thủy... Bưu chính viễn thông phải tham gia đắc lực vào phát triển các trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh. Triển khai có chất lượng và hiệu quả cao Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai quyết liệt ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành công Chính quyền điện tử và góp phần hoàn thành các mục tiêu Chương trình cải cách hành chính của tỉnh, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới; Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng và tổ chức tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, in, phát hành, phát thanh truyền hình, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về TT&TT cho các Phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố.

          Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở TT&TT Quảng Trị; cá nhân ông Trần Quang, Chánh Thanh tra Sở TT&TT và trao Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 của UBND tỉnh cho Sở TT&TT Quảng Trị. Đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho tập thể Sở TT&TT Quảng Trị và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và truyền thông” cho 25 cá nhân đã có đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển ngành TT&TT Quảng Trị.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở TT&TT Quảng Trị

  

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho tập thể Sở TT&TT Quảng Trị
 


Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 của UBND tỉnh cho Sở TT&TT Quảng Trị

 

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và truyền thông" cho các cá nhân

  

Phương Thảo

Lần xem: 795  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025”
  UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2018)
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
  Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018 tại Quảng Trị
  Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2018
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thông tin và Truyền thông
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018
  Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2018