Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Đề tài khoa học cấp tỉnh “Khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh” được nghiệm thu xếp loại xuất sắc

Ngày cập nhật: 25/06/2015 10:48:42 SA

Ngày 23/6/2015, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã bảo vệ đề tài khoa học cấp tỉnh “Khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh” do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Du, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch.

Đề tài khoa học “Khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh” được triển khai thực hiện theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2014. Với mục tiêu đánh giá sâu trữ lượng, giá trị nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị và xây dựng hệ thống giải pháp khả thi, có hiệu quả trong công tác khai thác nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh; nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích các tư liệu, số liệu liên quan đến đề tài như: thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào các năm; thống kê về tình hình hợp tác quốc tế; đánh giá công tác xúc tiến đầu tư thương mại; khảo sát về tài nguyên thông tin đối ngoại ở các địa phương trên địa bàn tỉnh…

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Hoàn, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học “Khai thác tài nguyên thông tịn  đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh”. Đề tài hoàn thành và đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Với 122 trang, gồm 3 chương, đề tài đã khảo sát, đánh giá sâu về trữ lượng và giá trị của nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại của tỉnh và việc sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên này từ khi lập lại tỉnh năm 1989 đến tháng 12/2013. Từ đánh giá thực trạng, đề tài đã đề ra 8 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại của tỉnh. Ngoài báo cáo tổng kết đề tài, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành 03 chuyên đề: Đánh giá hiện trạng về tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh; Hệ thống giải pháp khả thi, có hiệu quả trong công tác khai thác nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh và Xây dựng mô hình hoạt động thông tin đối ngoại tại Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Đồng thời, đề tài bước đầu đã số hóa nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại của tỉnh bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông: quangtri-ict.gov.vn.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên của Hội đồng và đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến về một số nội dung thực hiện và yêu cầu đơn vị thực hiện đề tài chỉnh sửa để hoàn thành báo cáo khoa học. Đồng chí Nguyễn Hữu Du, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh  kết luận: “Đây là một đề tài mới, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị. Đề tài đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đạt chất lượng cao, số liệu rõ ràng, phong phú; từ thực trạng sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại, đề tài đã đề ra những giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiễn”.

 Đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu xếp xuất sắc với 7/7 phiếu./.
Một số hình ảnh tại buổi Nghiệm thu đề tàu khoa học "Khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh"
                                                                           Tin và ảnh: QN

Lần xem: 1038  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
  Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018 tại Quảng Trị
  Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2018
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thông tin và Truyền thông
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018
  Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2018
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về một số lĩnh vực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
  Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Nội chính Tỉnh ủy: Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng