Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Ngày cập nhật: 06/04/2015 8:31:38 SA

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TGTU ngày 07/01/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 28/01/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, ngày 3/4/2015, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cho toàn cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Tham dự buổi học tập có 33 cán bộ, đảng viên và các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

          Thay mặt Chi ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ đã quán triệt tinh thần và nội dung Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và yêu cầu toàn bộ cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập và nghiên cứu chuyên đề năm 2015 “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” và từ đó áp dụng vào từng công việc cụ thể của mỗi cá nhân, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, trước Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, xây dựng ngành ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở, Chi ủy viên đã thay mặt Chi ủy quán triệt đầy đủ các nội dung của chuyên đề một cách ngắn gọn, súc tích, phân tích sâu sắc từng nội dung với những dẫn chứng sinh động, những việc làm thiết thực mà Bác Hồ đã thực hiện từ lời nói đến hành động để giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tấm gương sáng về trung thực, trách nhiệm của Bác. Trung thực và trách nhiệm với mình, với người, với công việc được thể hiện trong tư tưởng và lẽ sống của Người. Trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, Bác đã thể hiện là người có trách nhiệm đối với Tổ quốc, là sự tự thôi thúc trong bản thân mình, trách nhiệm của một người dân mất nước phải tìm con đường để cứu nước, giành lại nền độc lập cho dân tộc - một trách nhiệm mang tính truyền thống của người Việt Nam.

Tấm gương Hồ Chí Minh về "trung thực", "trách nhiệm" thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ cuộc đời của Người, nó bao quát trong tất cả các lĩnh vực, Bác đã nói: "Tôi hiến cuộc đời tôi cho Tổ quốc tôi, tôi hiến cuộc đời tôi cho dân tộc tôi". Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "trung thực", "trách nhiệm" có ý nghĩa thực tiễn trước mắt và lâu dài. Mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, cần xây dựng cho mình lối sống trung thực, trách nhiệm. Phải thật sự trung thực, trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, với bạn bè, đồng chí, với Tổ quốc và nhân dân. Khắc phục cho được tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối người, dối Đảng, dối dân. Trung thực phải đi liền với trách nhiệm. Đã trung thực với chính mình thì không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình. Tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết, đoàn kết trong Đảng làm gương và thúc đẩy đoàn kết toàn dân.

          Đặc biệt năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp mỗi một cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập và làm theo tấm gương của Bác với tinh thần trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, mỗi cá nhân phải nỗ lực phấn đấn thực sự trở thành một viên gạch hồng xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh,  xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Nguyễn Thị Huyền

Lần xem: 724  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
  Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018 tại Quảng Trị
  Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2018
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thông tin và Truyền thông
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018
  Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2018
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về một số lĩnh vực thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
  Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Nội chính Tỉnh ủy: Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng