Luật
Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnLĩnh vựcTrích yếu nội dungNgày ban hành 
52/2019/QH14 Luật  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 25/11/2019
147/QÐ-TLРNghị định  Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) 03/02/2020
36/2018/QH14Quốc hộiLuật  Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
02/2011/QH13Quốc hộiLuật  Luật Khiếu nại 11/11/2011
25/2018/QH14 Quốc hộiLuật  ​Luật Tố cáo 25/06/2018
19/2012/QH13Quốc hộiLuậtXuất bản Luật Xuất bản 20/11/2012
24/2018/QH14Quốc hộiLuậtCông nghệ thông tin Luật An ninh mạng 12/06/2018
103/2016/QH13Quốc hộiLuậtBáo chí Luật Báo chí 19/04/2016
86/2015/QH13Quốc hộiLuậtCông nghệ thông tin Luật An toàn thông tin mạng 09/01/2016

Chuyển đổi số tức là mọi hoạt động sẽ lên môi trường số, là sản xuất kinh doanh trên môi trường số.
Công nghệ số càng nhiều người dùng sẽ càng rẻ, càng dùng nhiều thì càng hoàn thiện, càng nhiều dữ liệu thì càng tạo ra nhiều giá trị
Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn
Chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân
Công nghệ sinh ra là để giải quyết các vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp
Trong chuyển đổi số ứng dụng quan trọng hơn công nghệ. Người ứng dụng quan trọng hơn người làm ra công nghệ.

 

 

Liên kết website