Luật
Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnLĩnh vựcTrích yếu nội dungNgày ban hành 
36/2018/QH14Quốc hộiLuật  Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
02/2011/QH13Quốc hộiLuật  Luật Khiếu nại 11/11/2011
25/2018/QH14 Quốc hộiLuật  ​Luật Tố cáo 25/06/2018
19/2012/QH13Quốc hộiLuậtXuất bản Luật Xuất bản 20/11/2012
24/2018/QH14Quốc hộiLuậtCông nghệ thông tin Luật An ninh mạng 12/06/2018
103/2016/QH13Quốc hộiLuậtBáo chí Luật Báo chí 19/04/2016
86/2015/QH13Quốc hộiLuậtCông nghệ thông tin Luật An toàn thông tin mạng 09/01/2016